Wiele wody musi upłynąć…
najdziwniejsze.malaria.org.pl

Historia hydroenergetyki, czyli przetwarzania energii wodnej, sięga już lat trzydziestych dziewiętnastego wieku. Był to szczytowy moment rozwoju transportu rzecznego.

Stosowano wtedy pochylnie między odcinkami kanałów na różnych poziomach, które wspomagały przemieszczanie się barek. Energię czerpaną z wody wykorzystywano jeszcze długo przed rozpowszechnieniem się maszyn elektrycznych.

Popularne było wykorzystywanie jej do napędzania młynów, kuźni i tartaków. Do dziś możliwość wykorzystania siły płynącej z wody przyciąga przedsiębiorców, którzy poszukują odpowiednich miejsc do otworzenia zakładu przemysłowego.

Umiejętne użytkowanie zasobów hydroenergetyki może być dużo tańsze niż eksploatacja energii jądrowej czy paliw kopalnych. Tereny, które posiadają odpowiednie warunki dla budowania elektrowni wodnych, są kuszące dla przemysłu i cieszą się dużym zainteresowaniem biznesmenów, ze względu na wyjątkowo niskie ceny elektryczności.

Coraz częściej jednak nie tylko korzyści finansowe przemawiają za wykorzystywaniem siły wodnej. W niektórych krajach decyzja o użytkowaniu tego typu energii wynika z wzrastającego zainteresowania ochroną środowiska.

płyta warstwowa poliuretanowa spółka gazownicza