www.poloniusz.org

Ilość wad budowlanych, które mogą być stwierdzone w budynku jest tak naprawdę ogromna. Między innymi z tego powodu kwestia ta powoduje bardzo wiele konfliktów między inwestorem a wykonawcą. Pomimo, iż rozumienie pojęcia „wada budowlana” pozostaje w wielu przypadkach kwestią sporną, można wyróżnić trzy duże kategorie wad, od których zależy dalsze postępowanie zleceniodawcy. Pierwsza grupa do wady, których wystąpienia nie da się zakwestionować.

Są to wszelkie nieprawidłowości nieprzekraczające granic sztuki budowlanej. Takie usterki występują więc powszechnie i nie powodują, że użytkowanie budynku staje się mniej komfortowe. W takim wypadku zleceniodawca może domagać się usunięcia usterki, o ile w umowie ustalone były bardziej rygorystyczne niż powszechnie obowiązujące wymogi. Druga grupa wad to takie, które należy usunąć.

Kategoria ta mieści w sobie wszelkie nieprawidłowości uniemożliwiające prawidłowe użytkowanie budynku, których zlikwidowanie nie jest jednak zbyt kosztowne. Trzecia grupa to wady nie do usunięcia. Zazwyczaj koszt ich naprawy jest o wiele wyższy niż nakład pracy. W tym przypadku zazwyczaj inwestor obniża wykonawcy wynagrodzenie, jako, że wady, których nie da się naprawić sprawiają, że iż wartość budynku jest niższa.

www.e-bullterrier.pl