Rafineria Trzebinia S.A.

Rafineria Trzebinie jest pierwszą polską biorafinerią, znajduje się około 30 kilometrów od krakowa. Od kilkunastu lat należy do grupy PKN Orlen. Rafineria Trzebinie przede wszystkim zajmuje się destylacja ropy naftowej.

Jej inne działania opierają się na produkcji parafiny, magazynowaniu paliw a także na produkcji biodiesla. Rafineria Trzebinia powstała w 1895 roku. Już niespełna dwa lata później produkowano w niej tonę nafty oświetleniowej.

W czasie II wojny światowej rafinerię przejęli Niemcy i produkowali w niej rope naftową wyłącznie na własne potrzeby. Pod koniec wojny rafinerie została zbombardowana i niemal całkowicie zniszczona. Odbudowano ją ponownie w latach 50.

Od 1995 roku rafineria Trzebinia istnieje jako Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa. Od kilkunastu lat należy także do Polskiego Koncernu Naftowego. Rafineria uzyskała wiele nagród i wyróżnień, m.

in. nagrodę Przyjaźni Środowisku 2008. Nie obeszło się jednak bez kontrowersji – zarząd rafinerii oskarżano m.

in. o przekręty finansowe.

https://rubbpolska.pl/hybrydowe-hale-caloroczne-z-plyt-warstwowych-pir/ zieherei