Ogrzewania budynku mieszkalnego przysparza lokatorom wiele problemów – szczególnie od czasu, gdy w większości mieszkań w blokach wprowadzono liczniki umieszczane na kaloryferach. Ich użytkownicy skarżą się często, że pomimo starań i prawidłowego użytkowania – np.

wyłączania grzejników podczas wietrzenia mieszkania, licznik wskazuje zużycie większej ilości ciepła niż powinien. Co w takiej sytuacji możemy zrobić? Przede wszystkim, jeżeli mamy wątpliwości czy liczniki ogrzewania w naszym mieszkaniu działają prawidłowo, możemy zakwestionować wykonywane przez niego pomiary.

Musimy zgłosić się wówczas do Miejskiej Energetyki Cieplnej, a jej pracownik po wykonaniu oględzin i faktycznym stwierdzeniu nieprawidłowości, wymieni licznik na koszt firmy. Jak jednak w przypadku wystąpienia awarii licznika rozliczyć lokatora mieszkania? Sposób rozliczania precyzyjnie określają odpowiednie przepisy, jednak zazwyczaj liczy się zużycie ciepła na podstawie wskazań licznika z poprzednich miesięcy.

Przy obliczeniach bierze się pod uwagę także warunki zewnętrzne panujące na zewnątrz.

www.cbssuszec.pl