Pakistańska rafineria National Refinery Limited

Rafineria ropy naftowej National Refinery Limited znajduje się w Pakistanie i jest jednym z największych zakładów petrochemicznych w regionie. Rafineria skupia się przede wszystkim na przetwarzaniu ropy naftowej. W dalszej kolejności natomiast zajmuje się jej destylacją oraz produktami ropopochodnymi.

Od kilku lat rafineria specjalizuje się także w produkcji paliwa do silników samolotowych. National Rafinery Limited zajmuje się wytwarzaniem, a także dystrybucją asfaltów, olejów opałowych oraz paliw. Większość z jej produktów zaspokaja potrzeby energetyczne na krajowym rynku, tylko nieznaczna ich część jest przeznaczana na eksport.

Pakistańska rafineria funkcjonuje zgodnie z najnowszymi zasadami dbałości oraz ochrony środowiska naturalnego. Jej prace są nastawione na ograniczenie emisji do środowiska dwutlenku węgla. Z roku na rok rafineria zwiększa także swoją wydajność, dzięki czemu jest w czołówce najbardziej dochodowych firm w Pakistanie.

www.zbierajdzwieki.pl