Maszyna informacyjna
www.projektowanie-architektury.pl

Różnego rodzaju maszyny zwykle zajmują się przetwarzaniem rozmaitych czynników. Nie zawsze proces transformacji odnosi się do energii. Przykładem urządzenia o innym działaniu jest praca wykonywana przez maszyny informacyjne.

Jak sama nazwa wskazuje, tego typu sprzęty zajmują się przede wszystkim przekształcaniem wiadomości. Zależnie od swojego przeznaczenia, muszą mieć odpowiednie predyspozycje, aby pełnić funkcję nadajnika (gdy stanowią źródło informacji) lub odbiornika (gdy nastawione są na odbiór komunikatów). Warto wiedzieć, że maszyna informacyjna nigdy nie może działać samodzielnie.

Aby mogła wykonywać swoją pracę, konieczne jest doprowadzenie do niej zasilania. To z kolei musi wcześniej zostać wygenerowane przez urządzenie energetyczne, specjalizujące się w wytwarzaniu mocy mechanicznej, przy wykorzystaniu dowolnych źródeł. Takie urządzenia mogą mieć postać układu fizycznego, wirtualnego lub abstrakcyjnego.

Do ich obowiązków może między innymi należeć przeprowadzanie obliczeń matematycznych. Ciekawostką jest, że w drugiej połowie dwudziestego wieku określenie „elektroniczna maszyna licząca” wykorzystywane było do opisywania… komputera.  .

zieherei bity ćwierćcalowe