Typowo polski surowiec – węgiel.

Na Górnym Śląsku węgiel kamienny wydobywany jest już od początku drugiej połowy siedemnastego wieku. Początkowo działała tam kopalnia odkrywkowa, a później rozpoczęto wydobycie podziemne. Funkcjonuje

Read More

Wiele wody musi upłynąć…

Historia hydroenergetyki, czyli przetwarzania energii wodnej, sięga już lat trzydziestych dziewiętnastego wieku. Był to szczytowy moment rozwoju transportu rzecznego. Stosowano wtedy pochylnie między odcinkami

Read More

Skąd wzięły się wiatraki?

Wykorzystywanie energii wiatru jest doskonałym przykładem na to, jak można zrobić coś z niczego. Czerpanie prądu elektrycznego z powietrza może wydawać się pomysłem tak oczywistym, że aż niemożliwym.

Read More

Maszyna informacyjna

Różnego rodzaju maszyny zwykle zajmują się przetwarzaniem rozmaitych czynników. Nie zawsze proces transformacji odnosi się do energii. Przykładem urządzenia o innym działaniu jest praca

Read More

Cechy maszyn

Pojęcie maszyny jest na tyle szerokie, że trudno je zupełnie precyzyjnie zdefiniować. Warto jednak wiedzieć, że różnego rodzaju mechanizmy powinny posiadać charakterystyczne

Read More

Polska – uczestnik europejskiego rynku energii?

Znaczącym ograniczeniem w funkcjonowaniu europejskiego rynku energii jest kiepska przepustowość linii elektroenergetycznych, które mogłyby łączyć systemy krajowe. Jest

Read More