Choć wydawać by się mogło, że pojęcie wady jest znane każdemu z nas, jeśli chodzi o wady budowlane – pojawia się problem. Okazuje się bowiem, że w razie konfliktu między zlecającym a wykonawcą każdy ma swoją definicję wady.

Co więc właściwie znaczy wada budowlana? Wadami są wszystkie niekorzystne i niezamierzone właściwości budynku, które utrudniają prawidłowe jego użytkowanie oraz konserwację, a także obniżają estetykę nieruchomości oraz komfort lokatorów. Tego typu usterki musi dać się naprawić za pomocą współczesnych technik budowlanych.

Wadą nie zawsze nazywamy jednak właściwość, ale także, np. brak jakiejkolwiek konkretnej cechy budynku, o której wystąpieniu wykonawca zapewnić kupującego.

Warto pamiętać, że wykonawca ma obowiązek zwrócić uwagę na wszelkie błędy w projektach budowlanych, które dostarczył mu zleceniodawca. Nawet więc jeśli wady wynikają z nieprawidłowości w projekcie i tak odpowiada za nie wykonawca.

W polskim prawie wyróżnione jest tylko pojęcie wada – defekt i usterka używane są synonimicznie.

http://gotowepodklucz.pl/