Bociany w kulturze

Polskie dzieci wierzą, że przyniósł je bocian, są jednak takie kultury, w których ptakom tym przypisuje się zupełnie inne cechy. Np. w starożytnej Grecji, Macedonii czy Maroko wierzono, że pod postacią bociana ukrywają się zmarli, którzy przechodzą przemiany.

Pitagoras był zdania, że w bocianach przebywają dusze zmarłych poetów, a w arabskim świecie nadal panuje przekonanie, że pod postaciami bocianów kryją się zmarli muzułmanie, którzy za życia nie odbyli pielgrzymki do Mekki, dlatego teraz pielgrzymują w ptasim ciele. W Mołdawii natomiast bocian jest znakiem hodowców winorośli i wytwórców win. Kiedyś istniało także przekonanie, że bocian siedzący na dachu uchroni budynek przed uderzeniem pioruna.

Przesąd ten jednak obecnie należałoby obalić, gdyż przyczyną śmierci bocianich piskląt w gniazdach w ok. 3% przypadków są porażenia piorunem. Natomiast w polskiej kulturze bocian na dachu lub latający nad domem symbolizuje pojawienie się dziecka w rodzinie.

Wiele ludów z różnych obszarów europejskich wierzyło też, że bocian jest ptakiem przynoszącym szczęście, pomyślność i dobry urodzaj.

http://dokocats.pl/koty_na_sprzedaz.html www.atelierpapillon.pl